Deze nieuwe bedrijvenzone is op de eerste plaats gericht op zonevreemde bedrijven uit Riemst, het park is gelegen tegen de bestaande zone van Op 't Reeck, adres: boostveld, Riemst.

R-Park in detail
R-Park in detail
R-Park in detail
R-Park in detail

Opzet en ontwikkeling

R-Park voorziet de opstart van de werken in het najaar van 2012.

De ontwikkelaar zal zorgen voor de gehele aanleg van de terreinen, het aanvragen van vergunningen, het bouwen van de bedrijfsgebouwen.

De ontwikkelaar R-Park beschikt over de nodige ervaring om deze ontwikkeling en verkaveling tot een succes te maken. Vraag hier referenties op: info@r-park.be

Planning is opstart in het najaar van 2012, meteen na het verkrijgen van de nodige bouwvergunningen voor wegenis, nutsvoorzieningen en panden.

Overzicht

De nieuwe zone wordt opgedeeld in drie deelzones, namelijk zones A, B en C. Zone A is voor de kleinere bedrijven en is gelegen aan de zuidoost zijde. Zone B is voor middelgrote bedrijven en is gelegen in het middengebied tussen zones A en C. Zone C is voor grotere bedrijven die vooral op zoek zijn naar een ruim terreingebruik. Deze zone is gelegen aan de noordwest zijde.